icon
Dịch vụ số hoá
Số hóa và chuyển giao
bài giảng trực tuyến
đa ngành nghề
icon
Tư vấn nhân sự
Tư vấn, huấn luyện các
kỹ thuật xây dựng và
triển khai giải pháp
học tập trực tuyến
icon
Đào tạo trực tiếp
Tư vấn và cung cấp
các giải pháp và
sản phẩm thiết kế
mang tính sáng tạo

"UNLEARN TO LEARN."

Người trưởng thành thường tự kết luận mọi việc dựa vào trải nghiệm bản thân trong quá khứ, nên người học trong doanh nghiệp có xu thế ngần ngại học những điều mới. Vì vậy mục tiêu hàng đầu của Talent Gate là thiết kế các giải pháp ứng dụng phương thức học tập mới, tiên tiến và hiệu quả để chuyển môi trường học tập của tổ chức từ “giục/đẩy đi học” thành “lôi kéo, hẫp dẫn, thu hút” người học.

“Mang đến trải nghiệm học tập phong phú cho người học, giúp họ đạt được lợi ích học tập và luôn háo hức, sẵn lòng học tập và chia sẻ trong suốt hành trình” – Đây cũng chính là cơ sở để tổ chức chuyển mình thành công và cũng là thành công của Talent Gate chúng tôi.

Sứ mệnh

Tạo một môi trường học tập phong phú, tập trung vào thể, trí và cảm hứng sáng tạo cho người học, nâng cao chất lượng công việc của doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển ngành giáo dục của đất nước.

Giá trị cốt lõi

Liên tục đổi mới
Liên tục sáng tạo trong mọi hoạt động, sản phẩm và dịch vụ
Chính trực
Nhất quán trong lời nói và thực hành, nói được
làm được
Chân thành
Lắng nghe, thấu hiểu,
giúp đỡ và lan tỏa
Trách nhiệm
Luôn nỗ lực hoàn thành các yêu cầu hơn mức
kỳ vọng
Trọn vẹn từng khoảnh khắc
Dịch vụ phụ trợ ưu việt đem lại các khoảnh khắc
trọn vẹn cho khách hàng

Mô hình học thuật

Bí quyết để xây dựng các công trình công nghệ
img
Bloom's Taxonomy
Ghi nhớ kiến thức
đã được học
Am hiểu và giải thích
được các vấn đề tình huống
Ứng dụng nhanh chóng
và linh hoạt các
phương thức mới
vào công việc
Phân tích, nhận diện
các đặc điểm
khác nhau ở mức độ
tổng qua và chi tiết
Tiên lượng và dự đoán
những điều có
khả năng xảy ra
Sáng tạo và phát minh
những điều mới
icon icon gift
Ghi nhớ
icon icon gift
Hiểu biết
icon icon gift
Ứng dụng
icon icon gift
Phân tích
icon icon gift
Đánh giá
icon icon gift
Sáng tạo
80%
GIẢM CHI PHÍ ĐÀO TẠO
(Theo nguyên lý Pareto)
100%
HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO
(Theo Bloom Taxonomy)
icon data
TỐI ƯU CHI PHÍ
CHO TỔ CHỨC
icon data
GÓP PHẦN VÀO
CÔNG CUỘC CHUYỂN ĐỔI SỐ,
ĐEM LẠI LỢI THẾ CẠNH TRANH

Khách hàng của chúng tôi

Tin tức

DESIGN IMPACTFUL PRESENTATIONS: COMPREHENSIVE BUSINESS PRESENTATION TEMPLATES

10/06/2024

CÁC MẪU TEMPLATE SLIDES CHUYÊN NGHIỆP DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

10/06/2024
7 KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO ĐỂ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG

7 KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO ĐỂ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG

08/06/2024

Kỹ năng mềm là gì? TOP 10 kỹ năng mềm cần có để thành công

04/06/2024
Bạn đã sẵn sàng để
nâng tầm trải nghiệm đào tạo
trong doanh nghiệp!
Verified by MonsterInsights