Case Study

Tư vấn nhân sự

)">

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)

Dự án 01: Đánh giá năng lực cho Đội ngũ kinh doanh của hai Khối Kinh doanh  Đánh giá năng lực 300 nhân sự của Khối KHDN và KHDN lớn, trong đó có 70 CBQL Thời gian đánh giá: 3 tháng Phương pháp đánh giá: Thực hiện bài Kiểm tra, Đánh giá 360 độ và […]