Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank

Trường Đào tạo và Phát triển nguồn Nhân lực VietinBank được thành lập từ năm 2012, với mục tiêu là giải pháp toàn diện và lâu dài trong chiến lược củng cố, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho VietinBank. 

Đơn vị là một trong những cơ sở đào tạo chuyên nghiệp về nhân sự, đáp ứng nguồn lực yêu cầu  giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, chuyên nghiệp về kỹ năng, có đạo đức nghề nghiệp phục vụ tốt nhất cho sự phát triển bền vững của VietinBank.

Được lựa chọn giao trách nhiệm đào tạo và hướng dẫn đội ngũ Cán bộ đào tạo của đơn vị trường với khóa huấn luyện “Hướng dẫn xây dựng câu hỏi đánh giá dựa trên Khung năng lực” như một lời khẳng định về Chất lượng Giảng viên, chất lượng dịch vụ mà Talent Gate đã và đang cung cấp.

Với bề dày kinh nghiệm trong việc tư vấn triển khai thành công các dự án phát triển nhân sự trong doanh nghiệp, đặc biệt là tư vấn về Khung Năng lực, Giảng viên cao cấp – Nguyễn Bảo Khanh cùng với gần 30 cán bộ Đào tạo của VietinBank đã có 1 ngày đào tạo, 12 giờ thực hành, bằng phương pháp đào tao học thông qua trải nghiệm thực hành bài tập tại lớp, các học viên đã có những giờ thảo luận sôi nổi về bải giảng. 

Sau khi được hệ thống kiến thức – trang bị những kỹ năng trong khóa học, các cán bộ Đào tạo của Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank đã áp dụng và xây dựng thành công xây dựng bảng câu hỏi dựa trên Khung Năng lực sẵn có để đánh giá được chính xác năng lực nhân sự phù hợp với kế hoạch, chiến lược phát triển của Ngân hàng 

Kết thúc khóa huấn luyện, Giảng viên và Talent Gate được các học viên đánh cao về Kiến thức kỹ năng đã giảng dạy, công tác huấn luyên chuẩn bị nội dung được đánh giá 4.8/5 điểm ; và đại đa số học viên đều cảm thấy chương trình đào tạo có ý nghĩa thực tế và áp dụng ngay vào công việc.

Verified by MonsterInsights