Sản phẩm dịch vụ

Tư vấn nhân sự

Talent Gate cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển và chuyển đổi tổ chức, cụ thể là tư vấn giải pháp và hỗ trợ khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng chiến lược, phát triển nguồn nhân lực để chuyển đổi tổ chức. Với mạng lưới đối tác, chuyên gia rộng khắp trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn trong nhiều ngành khác nhau: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, năng lượng, hàng không…

Giải pháp và Triển khai

Giải pháp của Talent Gate sẽ bắt đầu từ chuẩn hoá các tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí chức danh và kết thúc là mỗi CBNV sẽ có một lộ trình phát triển phù hợp với thực lực của cá nhân và định hướng phát triển của tổ chức. Trong suốt quá trình, chúng tôi sẽ tư vấn các công cụ đo lường, đánh giá phù hợp với mỗi giai đoạn, đảm bảo công cuộc phát triển nguồn lực của doanh nghiệp là thống nhất, phù hợp và đem lại hiệu quả tối ưu.

Các bước tiến hành

Tiếp nhận
yêu cầu tư vấn
01
Xác định mục tiêu và đầu ra
của quá trình tư vấn.
Thiết kế chương trình tư vấn
02
Phân tích
hiện trạng
03
Thực hiện các bước
trong chương trình
tư vấn
04
Đánh giá, nghiệm thu
của khách hàng
05

Phát triểnNguồn nhân lực

Talent Gate tư vấn và cung cấp giải pháp Phát triển nguồn nhân lực. Không chỉ dừng lại ở việc thiết kế đơn lẻ từng khoá học, chúng tôi sẽ thực hiện tư vấn tổng thể giải pháp học tập cho toàn bộ tổ chức, hướng đến đạt được mục tiêu chiến lược của tổ chức đó thông qua các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong ngắn và dài hạn.

Giải pháp MAY ĐO

Chúng tôi cung cấp các giải pháp “may đo” phù hợp với tình hình thực tế phạm vi, quy mô và ngân sách của khách hàng. Chúng tôi chú trọng phần phân tích thực trạng bằng nhiều công cụ khác nhau nhằm đánh giá đúng tình hình thực tế của khách hàng, từ đội ngũ chuyên gia của Talent Gate sẽ thiết kế các giải pháp phù hợp nhất và đồng hành trong quá trình triển khai đảm bảo đạt hiệu quả cam kết.

Các bước tiến hành

Phân tích

Phân tích
yêu cầu
của tổ chức

Giải pháp

Báo cáo và
đề xuất
giải pháp

Chi tiết

Thiết kế
chi tiết
chương trình
đào tạo

Triển khai

Phối hợp
triển khai

Kết quả

Đo lường
hiệu quả
Bạn đã sẵn sàng để
nâng tầm trải nghiệm đào tạo
trong doanh nghiệp!
Verified by MonsterInsights