Sản phẩm dịch vụ

Đào tạo trực tiếp

1
Talent Gate cung cấp các chương trình đào tạo được phát triển dựa trên kiến thức, kinh nghiệm và công cụ quản lý thực tế với mong muốn lan tỏa giá trị của việc đào tạo thực tiễn, có tính ứng dụng cao đến từng học viên, hướng tới mục tiêu giá trị của doanh nghiệp.
2
Đội ngũ giảng viên của Talent Gate là các nhà tư vấn quản lý có kiến thức chuyên môn theo chuẩn mực quốc tế, có kinh nghiệm thực tiễn qua từng bài giảng, tận tâm theo sát mỗi học viên theo từng nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp.
3
Talent Gate đã thực hiện được hơn 250 chương trình đào tạo cho hơn 40.000 lượt học viên.
4
Danh sách các khóa học là thế mạnh của Talent Gate. Danh mục khóa học của Talent Gate, chúng tôi sẽ cung cấp outline khi khách hàng lựa chọn và yêu cầu.

Talent Gate cung cấp các khoá đào tạo trong03 LĨNH VỰC CHÍNH

Đào tạo, huấn luyện
đội ngũ lãnh đạo và quản lý

Hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát, đánh giá nhu cầu và xây dựng chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ lãnh đạo giúp cán bộ quản lý tự tin giải quyết vấn đề, ủy thác, động viên và xây dựng đội ngũ của mình đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý kế cận.

Đào tạo và huấn luyện ứng dụng
công cụ quản lý nhân sự

Tư vấn doanh nghiệp sử dụng các công cụ quản lý nhân sự nhằm giúp doanh nghiệp thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá và giữ gìn lực lượng lao động như: Phát triển nâng cao năng lực giảng viên nội bộ, Phát triển nâng cao năng lực huấn luyện và các chương trình về hệ thống tiêu chuẩn năng lực và đánh giá năng lực…

Đào tạo kỹ năng mềm

Cùng doanh nghiệp nhận ra vai trò quan trọng của các kỹ năng mềm để CBNV phát triển sự nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, giải quyết xung đột, giao tiếp và hợp tác, đàm phán thuyết phục, huấn luyện, làm việc nhóm nhằm giúp doanh nghiệp thúc đẩy mối liên kết cá nhân, xây dựng mối quan hệ cộng tác hiệu quả, tăng tính cạnh tranh và năng suất làm việc.

Bạn đã sẵn sàng để
nâng tầm trải nghiệm đào tạo
trong doanh nghiệp!