PHƯƠNG PHÁP POMODORO – GIẢI PHÁP CHO TẬP TRUNG VÀO CÔNG VIỆC

Phương pháp Pomodoro hay còn gọi là Pomodoro Technique hoặc phương pháp quả cà chua Pomodoro. Phương pháp quả cà chua Pomodoro là một phương pháp đưa ra thời gian nghỉ ngắn trong quá trình làm việc. Cụ thể, quá trình được diễn ra theo các bước: 

  • Lựa chọn, liệt kê những công việc cần làm 
  • Đặt thời gian cho một phiên làm việc. Thường sẽ đặt ở mức 25 phút. 
  • Làm việc liên tục và tập trung trong 25 phút. 
  • Nghỉ giải lao trong vòng 5 phút. 
  • Lặp lại vòng lặp từ bước 2 trong 4 lần thì tăng thời gian nghỉ ở bước 4 lên khoảng 10 phút. 

Phương pháp được áp dụng theo quy luật chia các nhiệm vụ lớn thành chuỗi các nhiệm vụ nhỏ. Và tập trung giải quyết trong một thời gian ngắn. Quãng thời gian này được

gọi là phiên làm việc ngắn hay các Pomodori. Các khoảng nghỉ sẽ được xen vào giữa những khi làm việc căng thẳng. Khi này, cơ thể sẽ được nạp lại năng lượng, để bắt đầu các phiên làm việc ngắn tiếp theo hiệu quả và tập trung nhất. 

Phương pháp được áp dụng hiệu quả nhất ở các ngành nghề cần sự tập trung cao độ và có nhiều áp lực từ deadline như các nhà phát triển, nhà thiết kế, các lĩnh vực sáng tạo,

lập trình game,… 

Tránh được sao nhãng và tăng cường sự tập trung trong công việc là một trong những lợi ích nổi bật nhất của Pomodoro. Bằng phương pháp Pomodoro, bạn cũng có thể xác định thời gian và  kế hoạch cụ thể để bắt đầu cũng như hoàn thành những công việc đã đặt ra.  

Hi vọng rằng, với phương pháp mà Talent Gate chia sẻ tới các bạn là hữu ích và giúp bạn hoàn thành được tốt những công việc của bản thân !