Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

Với nhu cầu chuẩn hóa, đổi mới nâng cao Chất lượng dịch vụ, tạo dấu ấn riêng về DVKH cho khối Giao dịch viên tại quầy giao dịch của (gần 2000 CBNV Toàn Quốc). SHB kỳ vọng có thể triển khai được chương trình đào tạo trong một thời gian ngắn nhưng vẫn đạt hiệu quả, tăng tỉ trọng điểm CLDV ở các chi nhánh/đơn vị lên đồng loạt. Các CB Giao dịch viên, Trưởng/Phó phòng CLDV có những đổi mới tại cơ sở về CLDV để thu hút Khách hàng tăng hiệu quả kinh doanh.

Đây là bài toán không đơn giản với Ngân hàng quy mô lớn, lâu đời với độ bình ổn cao. Hiểu được điều này và với tinh thần đổi mới, Talent Gate cùng đồng sự đã tư vấn thiết kế cho SHB một chương trình đào tạo Phức hợp Blended Learning bao gồm: Bài kiểm tra đánh giá năng lực trước và sau khóa học, Đào tạo trực tuyến kết hợp đào tạo trực tiếp. Mô hình về Khung năng lực và xác định các tiêu chuẩn năng lực cho các vị trí chức danh ở Quầy giao dịch cũng được xác định rõ ràng và chi tiết… đây là cơ sở để các CBQL nắm được năng lực yêu cầu của nhân viên từ đó có những giải pháp đo lường và huấn luyện tại cơ sở phù hợp.

Bài giảng eLearning được Talent Gate tiến hành game hóa toàn bộ các phần chính của hai bài giảng cho CBQL và CBNV, giúp CBNV nhớ được sâu các kiến thức khô khan và ứng dụng tốt vào công việc. Hoạt động đào tạo trực tiếp tăng cường được Talent Gate phối hợp với một đơn vị triển khai đảm bảo chương trình được vận hành trơn tru, đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

Chương trình đào tạo được thiết kế đánh giá hiệu quả theo 3 cấp độ của Kirk Patric, việc đo lường được thực hiện trước, trong, sau chương trình và mức độ ứng dụng. Quá trình triển khai của Talent Gate và các đồng sự được các Lãnh đạo ở SHB ghi nhận và tạo được dấu ấn riêng đối với các học viên SHB toàn quốc.

Verified by MonsterInsights