Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank)

Tháng 5/2021, Talent Gate nhận được yêu cầu từ Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) với yêu cầu số hóa 4 video (LCD) – mỗi video có thời lượng là 1 phút để MBBank tổ chức chiếu tại các Quầy giao dịch toàn Quốc. Việc này nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ của CBNV toàn ngân hàng khi tiếp xúc với Khách hàng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Talent Gate tiến hành phân tích và tư vấn giải pháp tổng thể Nâng cao Chất lượng dịch vụ cho MBBank. Đồng thời chỉ rõ với 4 phút video thì sẽ khó lòng đạt được mục tiêu mà MBBank kỳ vọng. MBBank đã đồng thuận với giải pháp của Talent Gate bao gồm xây dựng 5 bài giảng trực tuyến tổng thờ lượng hơn 200 phút phù hợp với 5 đối tượng từ CBNV đến CBQL với cách tiếp cận nội dung sinh động, giàu tính tương tác, mang đậm bản sắc của MB. Kèm theo đó là các sản phẩm bộ trợ: Microlearning, Gamification, Quick book… để CBQL ở cấp cơ sở linh hoạt cách đào tạo cho nhân viên và để nhân viên linh hoạt trong việc học tập.

Kết quả, sau 3 tháng hoàn công và 3 tháng triển khai hóa học. Chương trình đào tạo được đông đảo CBNV đánh giá tốt, hiệu quả ứng dụng góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu MBBank.