Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)

Dự án 01: Đánh giá năng lực cho Đội ngũ kinh doanh của hai Khối Kinh doanh 

  • Đánh giá năng lực 300 nhân sự của Khối KHDN và KHDN lớn, trong đó có 70 CBQL
  • Thời gian đánh giá: 3 tháng
  • Phương pháp đánh giá: Thực hiện bài Kiểm tra, Đánh giá 360 độ và Phỏng vấn hành vi với Chuyên gia
  • Báo cáo đánh giá năng lực toàn tổ chức và báo cáo đánh giá năng lực cho từng cá nhân

Dự án 02: Xây dựng Lộ trình nghề nghiệp cho PVCB

  • Báo cáo phân tích thực trạng luân chuyển nghề nghiệp của Khối Kinh doanh
  • Xác định Lộ trình nghề nghiệp cho PVCB, và Phương pháp xây dựng Lộ trình phát triển cá nhân theo kết quả đánh giá năng lực và Khung Lộ trình nghề nghiệp PVCB

Dự án 03: Xây dựng Khung năng lực và Đánh giá năng lực cho toàn bộ Khối Back office PVCB

  • Phân tích và Báo cáo thực trạng chức danh, đề xuất chuyển đổi
  • Xây dựng Khung năng lực cho hơn 1000 vị trí chức danh
  • Đánh giá năng lực cho các nhân sự bao gồm 3 phương pháp đánh giá
  • Báo cáo đánh giá năng lực cho toàn tổ chức và báo cáo đánh giá năng lực cho từng cá nhân