x

Nâng cao năng lực chuyên môn

01

02


  • Thiết kế nội dung tương tác chuyên sâu, đa hướng
  • Kỹ thuật thiết kế chạm tới cảm xúc người học
  • Nắm được cách thức sử dụng các công cụ thiết kế chuyên dụng
  • Ứng dụng các học thuyết (theory) trong mỗi nội dung riêng biệt

03


  • Xây dựng các khóa học trực tuyến từ cơ bản đến nâng cao phù hợp với mọi đối tượng người học
  • Nắm được cách vận hành, tổ chức của khóa học trực tuyến theo tiêu chuẩn quốc tế
  • Sử dụng các công cụ hỗ trợ trong quá trình sáng tạo bài giảng
  • Sáng tạo gamification hấp dẫn, lôi cuốn người học
  • Quản lý hệ thống học tập, lộ trình học tập của học viên

Bạn đang cần giải pháp chuyên nghiệp để nâng cao cá nhân cũng như tổ chức của mình?

Hãy để Talent Gate tư vấn cho bạn