Chào mừng bạn đến với
Hãy bắt đầu trải nghiệm nhé

Slideshow

Cấp độ cơ bản tập trung chủ yếu vào minh hoạ các nội dung kết hợp các hiệu ứng có sẵn, lồng ghép âm thanh

Tương tác cơ bản

Bổ sung thêm hình thức tương tác cơ bản như bấm chọn

icon icon
Storytelling
Bài giảng được bổ sung yếu tố dẫn truyện (storytelling)
icon
Advanced Interactions
Bên cạnh đó tăng cường
hàm lượng tương tác
nâng cao như kéo thả,
ghép nối, tương tác có
điều kiện phức tạp
icon
Motion Graphics
Các nội dung được minh hoạ dưới dạng video motion graphics với các chuyển động hiệu ứng thu hút thị giác
người học
icon
Latest R&D
Học viên sẽ được
trải nghiệm các
nghiên cứu mới nhất
Gamification
Nội dung được đầu tư thêm yếu tố, hình thức trò chơi
(game hóa)
Animation
Các chuyển động ở mức độ này có sự mượt mà
và đa dạng hơn
Bạn đã sẵn sàng để nâng tầm trải nghiệm đào tạo trong doanh nghiệp
Liên hệ ngay
background
Chào mừng bạn đến với
title
soitop
level1
icon

Tương tác cơ bản

Bổ sung thêm hình thức tương tác cơ bản như bấm chọn

icon

Slideshow

Cấp độ cơ bản tập trung chủ yếu vào minh hoạ các nội dung kết hợp các hiệu ứng có sẵn, lồng ghép âm thanh

soitop
level2
soitop
icon
icon
Advanced Interactions
Bên cạnh đó tăng cường hàm lượng tương tác nâng cao như kéo thả, ghép nối, tương tác có điều kiện phức tạp
icon
Storytelling
Bài giảng được bổ sung yếu tố dẫn truyện (storytelling)
icon
Motion Graphics
Các nội dung được minh hoạ dưới dạng video motion graphics với các chuyển động hiệu ứng thu hút thị giác người học
level3
soitop
bongnuoc
icon
Latest R&D
Học viên sẽ được trải nghiệm các nghiên cứu mới nhất
bongnuoc
icon
Gamification
Nội dung được đầu tư thêm yếu tố, hình thức trò chơi (game hóa)
bongnuoc
icon
Animation
Các chuyển động ở mức độ này có sự mượt mà và đa dạng hơn
line
Bạn đã sẵn sàng để
nâng tầm trải nghiệm đào tạo
trong doanh nghiệp!
Liên hệ ngay