x

Dịch vụ số hoá

Sản phẩm số hóa là sản phẩm chiến lược chính của công ty, với đội ngũ nhân sự giàu tính sáng tạo, có khả năng chuyển thể nội dung đào tạo gốc thành các hình thức khác nhau, được chia thành 3 cấp độ như sau:

Cấp độ 01

 • Thiết kế toàn bộ các slide
 • Đồng bộ hóa audio, animation, quiz
 • Sử dụng các tương tác cơ bản phù hợp với hệ thống LMS khác nhau
 • Ưu điểm:  xây dựng nhanh, chi phí phù hợp
 • Thách thức:  tương tác ở mức độ cơ bản
x
Phù hợp với đa số khóa học nhằm nhấn mạnh, truyền đạt kiến thức như các khóa kiến thức sản phẩm, quy định, chính sách, Luật...

Cấp độ 02

Bao gồm cấp độ 01 và:
 • Xây dựng kịch bản dẫn dắt câu chuyện, có nhân vật hình tượng hóa
 • Bổ sung bài tập tương tác đa dạng, hấp dẫn
 • Bổ sung video motion graphics minh họa sinh động và cụ thể
 • Ưu điểm:  sinh động, việc tương tác giúp người học tăng sự tập trung trong quá trình vừa học vừa làm
 • Thách thức:  thời gian, kịch bản
x
Phù hợp với các khóa học, nội dung truyền cảm hứng như khóa học đào tạo quy trình làm việc. Định hướng nhân viên mới

Cấp độ 03

Bao gồm cấp độ 02 và:
 • Sử dụng các nhân vật 2D, 3D để dẫn dắt kịch bản hoặc mô phỏng tình huống
 • Sử dụng video quay giảng viên trực tiếp giảng dạy kết hợp
 • Gamifield hóa các nội dung kiểm tra để khả năng tiếp thu kiến thức của học viên
 • Ưu điểm:  người học rất hứng thú, tăng trải nghiệm học tập
 • Thách thức:  thời gian, ý tưởng
x
Phù hợp với các khóa học hướng dẫn các kỹ năng, thao tác, hướng dẫn sử dụng phức tạp, nhiều thông tin và dài mà cần áp dụng ngay

Bạn đang cần giải pháp chuyên nghiệp để nâng cao cá nhân cũng như tổ chức của mình?

Hãy để Talent Gate tư vấn cho bạn