Case Study

Đào tạo trực tiếp

)">

Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank

Trường Đào tạo và Phát triển nguồn Nhân lực VietinBank được thành lập từ năm 2012, với mục tiêu là giải pháp toàn diện và lâu dài trong chiến lược củng cố, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho VietinBank.  Đơn vị là một trong những cơ sở đào tạo chuyên nghiệp về […]

)">

Công ty Cổ phần Eurowindow

Công ty Cổ phần Eurowindow được thành lập năm 2002 và được biết đến là nhà cung cấp tổng thể về cửa hàng đầu tại Việt Nam với quy mô doanh thu xấp xỉ 5 nghìn tỷ đồng/năm. Để khẳng định vị thế, một trong các ưu tiêu của Eurowindow là mở rộng thị trường mới, […]