Case study

Tin mới nhất

Công ty Cổ phần Eurowindow

Công ty Cổ phần Eurowindow được thành lập năm 2002 và được biết đến là nhà cung cấp tổng thể về cửa hàng đầu tại Việt Nam với quy mô doanh thu xấp xỉ 5 nghìn tỷ đồng/năm. Để khẳng định vị thế, một trong các ưu tiêu của Eurowindow là mở rộng thị trường mới, […]

Công ty Cổ phần Eurowindow
Công ty Cổ phần Eurowindow được thành lập năm 2002 và được biết đến là nhà cung cấp tổng thể về cửa hàng đầu tại Việt Nam với quy mô doanh thu xấp xỉ 5 nghìn tỷ đồng/năm. Để khẳng định vị thế, một trong các ưu tiêu của Eurowindow là mở rộng thị trường mới, phát triển khách hàng, gia tăng doanh thu, lợi nhuận và giữ vững thị phần tại các thị trường truyền thống. Để nâng cao chất...
Xem thêm

Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank

Trường Đào tạo và Phát triển nguồn Nhân lực VietinBank được thành lập từ năm 2012, với mục tiêu là giải pháp toàn diện và lâu dài trong chiến lược củng cố, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho VietinBank.  Đơn vị là một trong những cơ sở đào tạo chuyên nghiệp về […]

Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank
Trường Đào tạo và Phát triển nguồn Nhân lực VietinBank được thành lập từ năm 2012, với mục tiêu là giải pháp toàn diện và lâu dài trong chiến lược củng cố, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho VietinBank.  Đơn vị là một trong những cơ sở đào tạo chuyên nghiệp về nhân sự, đáp ứng nguồn lực yêu cầu  giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, chuyên nghiệp về kỹ năng, có đạo đức nghề nghiệp phục vụ...
Xem thêm

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)

Dự án 01: Đánh giá năng lực cho Đội ngũ kinh doanh của hai Khối Kinh doanh  Đánh giá năng lực 300 nhân sự của Khối KHDN và KHDN lớn, trong đó có 70 CBQL Thời gian đánh giá: 3 tháng Phương pháp đánh giá: Thực hiện bài Kiểm tra, Đánh giá 360 độ và […]

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)
Dự án 01: Đánh giá năng lực cho Đội ngũ kinh doanh của hai Khối Kinh doanh  Đánh giá năng lực 300 nhân sự của Khối KHDN và KHDN lớn, trong đó có 70 CBQL Thời gian đánh giá: 3 tháng Phương pháp đánh giá: Thực hiện bài Kiểm tra, Đánh giá 360 độ và Phỏng vấn hành vi với Chuyên gia Báo cáo đánh giá năng lực toàn tổ chức và báo cáo đánh giá năng lực cho từng...
Xem thêm

Chiến lược đào tạo toàn diện

)">

Công ty Cổ phần Eurowindow

Công ty Cổ phần Eurowindow được thành lập năm 2002 và được biết đến là nhà cung cấp tổng thể về cửa hàng đầu tại Việt Nam với quy mô doanh thu xấp xỉ 5 nghìn tỷ đồng/năm. Để khẳng định vị thế, một trong các ưu tiêu của Eurowindow là mở rộng thị trường mới, […]

Xem thêm
)">

Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank

Trường Đào tạo và Phát triển nguồn Nhân lực VietinBank được thành lập từ năm 2012, với mục tiêu là giải pháp toàn diện và lâu dài trong chiến lược củng cố, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho VietinBank.  Đơn vị là một trong những cơ sở đào tạo chuyên nghiệp về […]

Xem thêm

Tư vấn nhân sự

)">

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)

Dự án 01: Đánh giá năng lực cho Đội ngũ kinh doanh của hai Khối Kinh doanh  Đánh giá năng lực 300 nhân sự của Khối KHDN và KHDN lớn, trong đó có 70 CBQL Thời gian đánh giá: 3 tháng Phương pháp đánh giá: Thực hiện bài Kiểm tra, Đánh giá 360 độ và […]

Xem thêm